Teknologin för tillverkning av silikontangenter har utvecklats enormt under de senaste 5 åren. Ett av de företag som varit ledande är Abatec-Maag (tidigare Maagtechnic) i Schweiz, med all tillverkning i egna fabriker i Fjärran Östern. Schweizisk kvalitetsteknologi har kunnat paras med konkurrenskraftiga produktionspriser.

Deras hemsida www.maagtechnic.ch visar på några av möjligheterna och visar även intressanta bilder.

Det man där inte tar upp är de kombinationer med silikontangenter och andra underliggande tangentfunktioner som kan åstadkommas.

Här några ytterligare kommentarer:

Anledningar att välja silikontangenter:

- Då ergonomin kräver tangenter med god tryckkänsla.
- När man behöver designfrihet för att anpassa tangenterna till t. ex. välvda ytor.
- Då användningen kräver god nattbelysningsfunktion.
- När man vill åstadkomma tangentbord med funktionell och elegant design till rimlig kostnad.
- Då täthet är en viktig del i kravspecifikationen.• TRYCKKÄNSLA

Det som styr tryckkänslan i en silikontangent är de vinklade membranen som i tangentfigurerna ser ut som ben. Genom att variera deras höjd och tjocklek kan man styra tryckkraften och slaglängden. Själva snäppet får man då membranet "faller ihop" vid en viss kraft.

Under rubriken ”hur skapar ett bra tangentbord eller en bra tangentfunktion” (länk till denna sida) visas ett diagram. X-axeln representerar tangentens slaglängd, och Y-axeln tryckkraften. Vanligen väljer man en tryckkraft (F1)mellan 1 och 2 N, och en slaglängd mellan 1 och 2 mm.• YTSTRUKTUR

Den normala silikontangenten är matt och har hög friktion. Påtryckta symboler kan slitas. Men som framgår av den nedre hälften av sid 6 så kan man utföra tangenterna med olika typer av beläggningar.

1. Maag-sealplast ger tangenterna en hård ytkänsla (med låg friktion mot fingret). Samtidigt ökar man skyddet för förslitning med en tiopotens. Tangenterna blir också lättare att hålla rena.

2. MCF-silikon är en silikonlack som gör tangenten blank men inte hård. Tangenten har fortfarande gummikänsla. Man får ökat skydd mot slitage.

3. Epoxi täckningen ger en mycket speciell effekt. Med den glasklara epoxi toppen får man en linseffekt där tangentsymbolerna ser ut att ha ett djup. Tangenttoppen blir också hård och lätt att hålla ren.• FORM

Tangenterna kan formas fritt. Man måste dock ge akt på vissa begränsningar i tangenternas kupighet, konkava eller konvexa, med hänsyn till tangenttrycket.• FÄRG

Tangenterna kan förutom att tryckas i olika färger även gjutas med olika färger, kostnaden ökar dock en hel del.


• BAKGRUNDSBELYSNING

Nattbelysning kan åstadkommas på olika sätt. Dels kan man utföra tangenterna i transparent silikon som fungerar både som ljusledare och ljusspridare och därefter trycka symboler i negativtryck, och dels kan man gjuta tangenterna i 2 steg och få en transparent inre kärna som sprider ljuset till negativa symboler i mörk färgomgivning. Kan även utföras som dolda symboler, dvs de syns endast då bakgrundsbelysningen tändes.


Kontakta oss gärna med ytterligare frågor och för att få en kostnadsuppskattning.