Med hänsyn till de många olika kombinationer som kan förekomma i samband med tillverkning av kundanpassade membrantangentbord är det svårt att ge generella data. Nedanstående lista exemplifierar värden vi normalt kan stå för, men olika lösningar kan göra att dessa värden blir både bättre och sämre. Det bästa är därför att vi får en kravspecifikation från Er, så att vi kan ta ställning till om vi kan möta kraven eller ej.

Spänning : 30 V
Strömstyrka : 100 mA
Maximalt uttag : 1 VA
Ledarresistens : 0,4- 0,8 Ohm / cm
Kontaktstuds : < 10 ms
Livslängd, antal tryckningar:
Tangenter utan tryckkänsla 10x106 ggr.
Tangenter med tryckkänsla 1- 1,5x106ggr
Temperatur:
Lagring -40 till +85 oC
Funktion -25 till + 70 oC ( Kan ökas till samma som för lagring)
Fukt och väta:
Special-utförande kan möta IP65 och i vissa fall IP68.