"0" - Folietangent, slät. Kan verka på membranomkopplare eller kretskortsomkopplare

"1" - Folietangent, präglad. Ramprägling, reliefprägling. Verkan som ovan.

"2" - Folietangent, präglad. Uppräglad eller tangentpräglad. Verkan som ovan.

"S" - Formad tangent. Gummi eller hård plast. Verkan som ovan eller med inbyggt kontaktelement.

"D" - Datortangent. Verkar vanligen på membrankopplare med spiralfjäder för långslagighet.Att veta vad saker heter är en sak, att vara överens med andra vad som menas är en helt annan.

För tangenter och tryckknappar råder en viss språkförbistring. Vi vill här införa en viss systematik. Det bygger på att man skiljer på: Vad det är man trycker på med fingret, vad det är som leder till elektrisk kontakt och hur det hela är sammansatt. I detta finns en viss logik, men det kan ändå vara svårt att vara konsekvent.

1. Att trycka på med fingret: Knappar eller Tangenter.

2. Elektriska funktionen: Omkopplare eller Strömställare.*

3. Inbyggnadssätt: Paneler och Tangentbord. *

Folietangenter är samlingsnamnet för alla tangenter där man trycker fingret mot en folie. Även "1" och "2" är folietangenter men med präglad folie. Täckfolien eller frontfolien präglas så att fingret känner positionen. Dessa tre varianter kan alltså verka på antingen en membranomkopplare eller kretskortsomkopplare. Den senare kallas också för kretskortsmonterad tangent, eftersom den innan den monterats går att trycka på med fingret.

"S" och "D" är formade knappar eller tangenter. "S" kan vara formsprutad plast eller gummi ( silikontangent om den gjord i silikongummi ). Den kan verka på samma omkopplare som de övriga, men en silikontangent kan även ha en inbyggd ledande kontaktelement.

Tangenterna med sina omkopplare byggs sedan ihop till paneler eller till tangentbord. Tangentbord innehåller enbart tangenter och kan vara en fristående enhet. En panel skall i sin tur byggas in i en låda eller skåp t. ex som frontpanel till ett instrument, eller instrumentskåp eller som manöverpanel till en större apperatur. En panel innehåller i allmänhet inte bara tangenter, utan även displayer, lysdoider, vridomkopplare etc.

En variant av tangentbord är knappsatsen som i allmänhet är en enhet innehållande 10, 12, 16 , 20 eller 25 tangenter inklusive omkopplare.