Informationen innehåller fler delar med några sökrubriker som gör att Du lättare kan leta Dig fram till den information just Du söker.

Hur man skapar ett bra tangentbord eller en bra tangentfunktion.
En artikel med löpande text. Den behandlar utförligt hur Du skall sätta upp en kravspecifikation, för att få fram det tangentbord Du har behov av för möta användarnas behov. Vi rekomenderar att Du printar ut den och läser i lugn och ro.

Nomenklatur
Ett försök att komma tillrätta med den djungel av ord och uttryck som förekommer i branschen. Tyvärr ej fullständig eller heltäckande. Kom gärna tillbaka med påpekanden och förslag.

Beskrivning av olika tangenttyper
Det finns en uppsjö olika tangenttyper. Vi har försökt att beskriva de vanligaste.

Checklista för kravspecifikation
Denna lista ger huvudrubrikerna som Du skall gå igenom när Du förbereder specifikationen för ett tangentbord (och även andra produkter!).

Tekniska data
Membranpaneler

Silikontangenter
En separat beskrivning av silikontangenter med länk till tillverkarens hemsida.